Navštívte nás

Žilina, Závodská 6

Napíšte nám

ambulancia@blahamed.sk

Zavolajte nám

+421 41 270 55 77

BLAHA MED
7

Všeobecné zásady správneho merania krvného tlaku

Tlak by ste si mali merať pravidelne, presným a klinicky overeným tlakomerom. Ideálne je merať krvný tlak v rovnakom čase ráno a večer. Na začiatku merania denne a neskôr 1 až 2-krát v týždni. V rámci prevencie sa odporúča merať krvný tlak 1 až 2-krát do roka, vždy po dobu 7 dní.

Krvný tlak zvykne kolísať. Preto, keď sa so sledovaním tlaku začínate, mali by ste meranie opakovať 2-3 krát za sebou. Rozhodujúci je potom priemer 2. a 3. merania. Medzi jednotlivými meraniami je potrebné počkať najmenej 2 – 3 minúty. Keď sú namerané hodnoty po dlhší čas podobné, stačí meranie vykonávať iba raz.

Krvný tlak by sa mal merať v kľude. Minimálne 30 minút pred meraním sa neodporúča jesť, piť, fajčiť ani cvičiť. Počas merania by ste mali sedieť s rukou mierne zohnutou v lakti a opretou o stôl. Nohy by sa nemali prekrižovať. Tlak sa zvykne merať na tej ruke, na ktorej bol pri vstupnom vyšetrení odmeraný vyšší tlak krvi. Väčšina ľudí si meria tlak na ľavej paži.

Z paže by sa mal odstrániť všetok tesne priliehajúci odev, ktorý by mohol brániť plynulému prietoku krvi. Tenkú vrstvu oblečenia nie je potrebné vyzliekať, moderné tlakomery spoľahlivo odmerajú krvný tlak aj cez tenkú blúzku či košeľu.

Manžeta tlakomeru sa umiestňuje na pažu vždy v úrovni srdca. Pri tlakomeroch na rameno umiestnite manžetu približne 1 – 2 cm nad lakťový ohyb. Hadička manžety smeruje dopredu k lakťovej jamke. Manžeta by nemala byť voľná, ani veľmi silno utiahnutá. Medzi manžetou a pažou by mal zostať priestor maximálne na jeden prst.

Počas merania by ste sa nemali hýbať ani rozprávať

Odporúča sa namerané hodnoty zapisovať a sledovať ich dlhodobý trend. Nie je potrebné sa znepokojovať jednou neobvykle nižšou alebo vyššou nameranou hodnotou tlaku krvi. Dôležitý je dlhodobý trend a pravidelné meranie.

BLAHA MED
BLAHA MED

Ako používať tlakomer na zápästie

  1. Posaďte sa a uvoľnite sa. 
  2. Umiestnite manžetu približne 2 cm nad zápästie s displejom na vnútornej strane zápästia. Upevnite manžetu tak, aby nebola veľmi utiahnutá, ani voľná.
  3. Zohnite ruku v lakti tak, aby zápästie bolo v úrovni srdca. Lakeť podoprite o stôl.
  4. Stlačením tlačidla ŠTART zapnete tlakomer a meranie sa spustí automaticky. Manžeta sa nafúkne a potom pomaly sfúkne.
  5. Počas merania zostaňte pokojní a nerozprávajte.
  6. Tlakomer zobrazí nameraný výsledok krvného tlaku a pulzu.

Čo znamenajú namerané hodnoty krvného tlaku a pulzu

Krvný tlak sa meria v stupňoch ortuťového stĺpca (mmHg) a pozostáva z dvoch čísel. Vyššieho systolického tlaku (maximálny tlak krvi, ktorý sa dosahuje pri údere srdca, tj. pri vytlačení krvi do celého tela) a nižšieho diastolického tlaku (najnižší tlak krvi počas relaxácie srdca medzi dvoma údermi).

Ideálna hodnota krvného tlaku je pod 120 / 80 mmHg.

O hypertenzii, tj. vysokom krvnom tlaku hovoríme pri hodnotách nad 140 / 90 mmHg.

Pulz (srdcová frekvencia) zvykne mať priemernú hodnotu okolo 72 úderov za minútu. Avšak hodnota pulzu je veľmi premenlivá a závisí od našej aktuálnej fyzickej aktivity, rozrušenia či kondície. U ľudí v dobrej fyzickej forme sa môže pohybovať priemerná hodnota pulzu aj na úrovni 40 úderov za minútu.

Prečo je dôležité merať si krvný tlak doma

Viaceré štúdie preukázali, že meranie krvného tlaku iba v ordinácii lekára nie je dostačujúce a neodráža hodnoty dosiahnuté počas celého dňa. Mnohým pacientom boli v ordinácii lekára namerané vysoké hodnoty krvného tlaku, zatiaľ čo ich hodnoty namerané doma boli nižšie (tzv. syndróm bieleho plášťa). Taktiež je približne 8 % pacientov, ktorí majú v ordinácii lekára normálny krvný tlak, ale ich hodnoty namerané doma sú podstatne vyššie.

Pravidelné meranie krvného tlaku doma poskytne vám aj vášmu lekárovi komplexnejší obraz o vašom zdravotnom stave ako iba ojedinelé meranie v ambulancii. Súčasne vďaka sledovaniu krvného tlaku v domácom prostredí môže váš lekár lepšie vyhodnotiť úspešnosť liečby.

Prečo by sa mal merať krvný tlak ráno

Počas dňa sa krvný tlak mení. V čase ranného vstávania je jeho vzostup obzvlášť prudký. Štúdie preukázali, že tento ranný vzostup krvného tlaku má priamu súvislosť s počtom infarktov a náhlych mozgových príhod – dvoma hlavnými rizikami, ktoré vyplývajú z vysokého krvného tlaku.

Namerané hodnoty krvného tlaku konzultujte so svojim lekárom. Nikdy si sami nemeňte dávkovanie liekov na základe nameraných hodnôt.