Navštívte nás

Žilina, Závodská 6

Napíšte nám

ambulancia@blahamed.sk

Zavolajte nám

+421 41 270 55 77

10

Ukončenie tejto lyžiarskej sezóny je pre mňa ako uzavrieť jednu úžasnú kapitolu. Lyžovanie mi prinieslo viac ako len fyzickú aktivitu – dalo mi dôležitú perspektívu na význam pohybu pre celkové zdravie. Ako lekárka si dennodenne uvedomujem, aký pozitívny vplyv  má pravidelná aktivita na telo aj myseľ.

Lyžovanie, ale aj pohyb všeobecne, ma motivovalo, aby som ešte viac zdôrazňovala význam pohybu svojim pacientom. Chcem ich inšpirovať k tomu, aby sa hýbali a ukázať im, že každodenná športová aktivita môže mať obrovský vplyv na ich zdravie a celkový pocit blaha. Pretože v konečnom dôsledku, pohyb nie je len o svaloch a kĺboch, ale aj o zdraví a šťastí.

S nadšením k pohybu vediem nielen svojich pacientov a klientov, ale aj svoje štyri deti. Prečo? Aby boli nielen zdravé a šťastné, ale aby si vybudovali správne návyky a pevný základ pre budúcnosť. Spoločne s manželom ich vedieme k tomu, aby si bez pohybu nevedeli a nechceli svoj život predstaviť. Verím, že i takto sa z nich stanú zdraví dospelí.

K zdraviu už od malička

Hovorí sa: „Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko, keď už budem Jano, neohneš ma mamo.“

Som presvedčená, že aktívny životný štýl deťom poskytuje nielen fyzickú silu, ale aj mentálnu odolnosť a dôležité životné zručnosti. Vedúc ich k pohybu a aktívnemu životnému štýlu sa snažím vypestovať v nich zdravé návyky, ktoré si odnesú so sebou do dospelosti. Chcem, aby sa naučili vážiť si svoje telo a aby vedeli starostlivo a s láskou s ním nakladať.

V dospelosti najmä s prevenciou

Mojou túžbou je, aby moje deti vyrástli v zdravých a motivovaných dospelých, ktorí sa aktívne starajú o svoje zdravie a blaho. Verím, že toto vedenie ich formuje nielen ako zdravých jedincov, ale aj ako pozitívne príklady pre svoje okolie. Keď sa z detí stanú zdraví dospelí, budú do mojej ambulancie všeobecnej lekárky chodiť najmä za prevenciou a po úsmev.

Mojou snahou je, aby bola moja ambulancia miestom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí si svoje zdravie vážia a robia preň aktívne kroky. Každý jeden deň. Držím vám v tom palce a som pri Vás vo Vašom snažení o dobré zdravie a kvalitný život.