Navštívte nás

Žilina, Závodská 6

Napíšte nám

ambulancia@blahamed.sk

Zavolajte nám

+421 41 270 55 77

3

Krvný tlak je tlak cirkulujúcej krvi vyvíjaný na steny ciev. Väčšinu tohto tlaku spôsobuje srdce pumpovaním krvi do krvného obehu.

Čo znamenajú hodnoty krvného tlaku

Krvný tlak sa vyjadruje dvoma hodnotami:

 • Systolickým tlakom (vyššia hodnota) – maximálny tlak krvi, ktorý sa dosahuje pri údere srdca, tj. pri vytlačení krvi do celého tela
 • Diastolickým tlakom (nižšia hodnota) – najnižší tlak krvi počas relaxácie srdca medzi dvoma údermi

Jednotkou merania krvného tlaku sú milimetre ortuťového stĺpca označované skratkou „mmHg“ (aj u digitálnych tlakomerov).

Krvný tlak poznáme:

 • Normálny – ideálna hodnota krvného tlaku je do 120 / 80 mmHg
 • Nízky (hypotenzia) – ak sú hodnoty krvného tlaku nižšie ako 90 / 60 mmHg
 • Vysoký (hypertenzia) – ak hodnoty krvného tlaku trvale prevyšujú 140 / 90 mmHg

Nakoľko krvný tlak kolíše, nemusíme sa znepokojovať ojedinelou vysokou hodnotou. Dôležitý je dlhodobý trend.

BLAHA MED

Čo je hypertenzia

Hypertenzia je ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenými hodnotami krvného tlaku ktoré trvale prevyšujú 140 / 90 mmHg.

Symptómy vysokého krvného tlaku

Problémom vysokého krvného tlaku je, že zvyčajne nemá žiadne prejavy. Necítime ho. Preto býva hypertenzia často nediagnostikovaná. Bohužiaľ sa stáva, že sa o svojom vysokom krvnom tlaku pacient prvýkrát dozvie až pri prijatí do nemocnice s cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovým infarktom. Preto je potrebné, aby sme si krvný tlak pravidelne merali kvalitným tlakomerom. Či už v ambulancii lekára, ale aj doma.

Aké sú riziká hypertenzie

Tlak krvi so zvyšujúcim sa vekom stúpa. Steny veľkých tepien časom tuhnú a menšie cievy sa zužujú. Srdce musí preto vynakladať väčšie úsilie aby zabezpečilo plynulý obeh krvi.

Pri hypertenzii (tlaku krvi vyššom ako 140/90 mmHg) je tlak krvi na vnútornú stranu tepien veľmi vysoký, čo môže spôsobiť ich poškodenie. Zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu potom viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu – cievnej mozgovej príhode, či srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak zaťažuje najviac srdce, mozog, cievy, ale aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Čo spôsobuje hypertenziu

Existuje množstvo faktorov, ktoré zvyšujú riziko rozvoja vysokého krvného tlaku. Medzi hlavné príčiny hypertenzie patrí:

 • fajčenie
 • nadváha
 • stres
 • nedostatok pohybu
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • nadmerné solenie jedla
 • vyšší vek
 • dedičné faktory
 • iná zdravotná príčina (napr. nesprávna tvorba hormónov nadobličiek a pod.)

Ako znížiť krvný tlak

Riziko vysokého krvného tlaku je možné znížiť zmenou životného štýlu, ako je:

 • zanechanie fajčenia
 • zníženie telesnej hmotnosti
 • zníženie konzumácie alkoholu
 • zvýšenie telesnej aktivity
 • zníženie príjmu soli
 • zdravé stravovanie
 • obmedzenie užívania liekov, ktoré spôsobujú zadržiavanie vody a sodíka v tele

Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie. Cieľom liečby je z dlhodobého hľadiska čo najviac znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a úmrtnosť.

BLAHA MED je Vašim partnerom pri liečbe vysokého krvného tlaku

S radosťou oznamujeme, že ambulancia BLAHA MED je Vašim spoľahlivým partnerom pri liečbe vysokého krvného tlaku. S novými prístupmi k manažmentu tejto závažnej choroby sme v našej ambulancii schopní poskytnúť našim pacientom komplexnú starostlivosť v liečbe vysokého krvného tlaku na najvyššej úrovni.

Máte unikátnu možnosť zveriť sa do starostlivosti našej ambulancie nielen čo sa rozsahu práce všeobecného lekára týka, ale aj manažmentu pacienta s vysokým krvným tlakom.

Naša ambulancia prevezme starostlivosť o Vaše zdravie a aj o liečbu vysokého krvného tlaku komplexne, vrátane predpisu liekov. Po nastavení predpis liekov aj elektronicky. Urobíme všetky potrebné kroky, časť priamo v našej ambulancii, časť posielame k špecialistom (oftalmológ, kardiológ, rádiológ).

Pacient s hypertenziou bude mať zrealizované nasledovné: EKG, vyšetrenie moču, vyšetrenie krvi, očné pozadie, Echo srdca, sono ciev krku, sono brucha, ABI a zhodnotenie kognitívnych funkcií. Niektoré vyšetrenia urobíme priamo u nás, niektoré posielame k špecialistom. Kontrola a časť vyšetrení (EKG, zhodnotenie liečby, vyšetrenie pacienta, odbery) sa následne robí v našej ambulancii  každoročne, niektoré kontrolné vyšetrenia raz za 2 roky (ECHOKg, ABI, očné pozadie, sono ciev krku, sono brucha).

Artériová hypertenzia je najčastejším a najzávažnejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií a jej včasná, systematická a správna liečba vedie k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí. Preto sa naša ambulancia BLAHA MED pripojila k výzve odborných spoločností SHS, SSVPL, SKS, SIS, SOA, SKSaPA, SLeK, LF UK a pacientskej organizácie pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby viac pacientov na Slovensku bolo lepšie chránených pred komplikáciami artériovej hypertenzie. Svojim podpisom CHARTY 70/2028 symbolicky deklarujem svoje každodenné úsilie vedúce k naplneniu našej spoločnej vízie systematickej kontroly artériovej hypertenzie na Slovensku s cieľom implementácie odporúčaní Európskej hypertenziologickej spoločnosti. Našim cieľom je 70% pacientov s cieľovými hodnotami tlaku krvi do roku 2028.

Charta

V Ambulancii BLAHA MED si zakladáme na individuálnom prístupe ku každému pacientovi a našim cieľom je zabezpečiť vám optimálne zdravotné výsledky. Vaše zdravie je našou prioritou a sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť lepšiu kvalitu života, aj v rámci managementu vysokého krvného tlaku.

Nízky krvný tlak

Nízky krvný tlak (tlak krvi nižší ako 90/60 mmHg) zvyčajne nebýva nebezpečný a u niektorých ľudí je úplne bežný. Medzi jeho prejavy môžu patriť závrate, mihanie pred očami či hučanie v ušiach. Nízky krvný tlak môže byť síce nepríjemný, ale nemáva spravidla žiadne negatívne dopady na zdravie.

Príčiny nízkeho krvného tlaku môžu byť rôzne. Od vrodených dispozícií, cez podvýživu či dehydratáciu, ochorenia periférnych nervov či endokrinného systému až po nesprávnu liečbu vysokého krvného tlaku.

Nízky tlak sa na rozdiel od vysokého lieči medikamentami len výnimočne. Zvyčajne postačuje úprava životného štýlu ako pravidelná a vyvážená strava bohatá na soli a vitamín C, dostatočný príjem tekutín, pohyb či otužovanie.

BLAHA MED Charta 70_2028