Navštívte nás

Žilina, Závodská 6

Napíšte nám

ambulancia@blahamed.sk

Zavolajte nám

+421 41 270 55 77

3

Každý rok upozorňuje Svetový deň zdravia na konkrétnu zdravotnícku tému, ktorá znepokojuje ľudí na celom svete. Dátum 7. apríl bol vybraný ako výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948.

  • Právo miliónov ľudí na zdravie je po celom svete stále viac ohrozené.
  • Choroby a katastrofy sa objavujú ako príčiny smrti a invalidity.
  • Konflikty ničia životy, spôsobujú smrť, bolesť, hlad a psychické ujmy.
  • Spaľovanie fosílnych palív poháňa klimatickú krízu a berie nám právo dýchať čistý vzduch, pričom znečistenie vnútorného a vonkajšieho ovzdušia si každých 5 sekúnd vyžiada život.

Rada WHO pre ekonomiku zdravia pre všetkých zistila, že minimálne 140 krajín uznáva zdravie ako základné ľudské práva a garantuje ho v ústave. Krajiny však neprijímajú a nezavádzajú do praxe zákony, ktoré by zaistili, že ich obyvateľstvo bude mať nárok na prístup ku zdravotníckej starostlivosti. To potvrdzuje skutočnosť, že minimálne 4,5 miliardy ľudí – viac ako polovica svetovej populácie – nebolo v roku 2021 plne pokryté základnými zdravotníckymi službami.

Pre riešenie týchto výziev bola pre rok 2024 zvolená téma Svetového dňa zdravia: “Moje zdravie, moje právo.“ Téma bola zvolená tak, aby presadzovala právo každého a kdekoľvek na prístup ku kvalitným zdravotníckym službám, vzdelaniu a informáciám, k pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu, dôstojným pracovným a ekologickým podmienkam a k slobode. Bez diskriminácie!

Pripojte sa k WHO na ceste k dosiahnutiu zdravia pre všetkých  #HealthForAll

WHO odhaduje, že viac ako 13 miliónov úmrtí na celom svete je každoročne spôsobené ekologickými príčinami, ktorým je možné predísť. To zahŕňa klimatickú krízu, ktorá je najväčšou hrozbou pre zdravie, ktorej ľudstvo čelí. Klimatická kríza je súčasne zdravotnou krízou. Naše politické, sociálne a obchodné rozhodnutia poháňajú klimatickú a zdravotnú krízu. Viac ako 90 % ľudí dýcha nezdravý vzduch, ktorý vzniká spaľovaním fosílnych palív. Svet je svedkom toho, že komáre prenášajú ochorenia rýchlejšie a ďalej ako kedykoľvek predtým. Extrémne poveternostné javy, degradácia pôdy a nedostatok vody vytlačujú ľudí a ovplyvňujú ich zdravie. Znečistenie a plasty sa nachádzajú na dne našich najhlbších oceánov, najvyšších hôr a dostali sa až do nášho potravinového reťazca. Systémy, ktoré produkujú vysoko spracované, nezdravé potraviny a nápoje, poháňajú vlnu obezity, zvyšujú výskyt rakoviny a ochorení srdca a zároveň generujú tretinu celosvetových emisií skleníkových plynov.

Aj keď nám pandémia COVID-19 ukázala liečivú silu vedy, upozornila nás tiež na nezrovnalosti vo svete. Pandémia odhalila slabiny vo všetkých oblastiach spoločnosti a zdôraznila naliehavosť vytvárania udržateľných spoločností pre blahobyt, ktoré sa zaviazali k dosiahnutie spravodlivého zdravia pre nás i pre budúce generácie tak, aby nedošlo k porušenie ekologických limitov. Súčasná podoba ekonomiky vedie k nespravodlivému rozdeleniu príjmov, bohatstva a moci, pričom mnoho ľudí stále žije v chudobe a nestabilite.

Ekonomika blahobytu má za cieľ blahobyt človeka, spravodlivosť a ekologickú udržateľnosť. Tieto ciele sa premietajú do dlhodobých investícií, rozpočtov pre blahobyt ľudí, sociálnej ochrany a právnych stratégií. Prelomenie týchto cyklov ničenia planéty a ľudského zdravia vyžaduje legislatívne opatrenia, podnikové reformy a motiváciu jednotlivcov, aby urobili zdravé rozhodnutia.

Je na každom z nás, aby sme sa pričinili k svojmu zdraviu, zdraviu svojej rodiny i komunity. Budujme zdravú spoločnosť a začnime od seba. Pre zdravší a lepší život.

Zdroj: OSN